sigle
front

Istoric

            Mănăstirea Vărzăreşti este o străveche  aşezare monahală din sudul judeţului Vrancea . Contextul istoric în care a fost ridicată această mănăstire este cel al încheierii unei inţelegeri de pace între domnitorii Moldovei şi Ţării Romanesti –Vasile Lupu şi Matei Basarab, care ,  după mai multe conflicte armate şi politice, au hotărât să pună capăt neînţelegerilor, marcând acest lucru prin înălţarea câte unei  mănăstiri , fiecare din domnitori ridicând locaş de slavă în ţara ceiluilat.

 Astfel, sunt construite mănăstirea Soveja în Putna şi mănăstirea Stela in Târgovişte. În acelaşi timp, armaşul lui Matei Basarab, Radu Vărzaru,  ctitoreşte mănăstirea care îi poartă astăzi numele,  la hotarul dintre Moldova şi Ţara Românească , la încheierea păcii între cele două tări . Iniţial mănăstirea a fost cunoscută drept Schitul Urecheşti, după satul în apropierea căruia a fost construită. Satul Urecheşti  este situat lângă apa Milcovului , unde s-au dat mai multe bătălii între cele două ţări. Găsim menţionarea sa sub numele de Schitul Urecheşti în “Cartea  patriarhului Ţarigradului, Dionisie” din 1681 şi în “Carte de judecată cu privire la schitul Urecheşti “ din 1729.  În secolul al XVIII regăsim în documentele vremii ambele denumiri, ca mai apoi să se impună numele de Vărzăreşti.

Datorită contextului politic , secolul al XVIII , mai ales în a doua jumătate, a fost o perioadă de grele încercări pentru viaţa mănăstirească din Ţările Române. Acest lucru se datorează în mare parte domniilor fanariote instaurate în Ţările Române. Odată cu venirea fanarioţilor, administrarea unor mănăstiri a fost preluată de către aceştia.

Astfel, în 1726 se menţionează că “fugind călugării de la acest schit, şezut-au schitul acesta mulţi ani pustiu şi necăutat de nimeni.” .

O nouă perioadă de  înflorire va cunoaşte mănăstirea odată cu înscăunarea lui Chesarie ca Episcop de Buzău , în 1826.

În 1959, în perioada comunistă de persecutare politică a credincioşilor , mănăstirea este desfiinţată şi trecută în proprietatea CAP Urecheşti , fiind  redeschisă abia în 1990 ca mănăstire de călugări. Din păcate ambele biserici se aflau într-o stare de avansată degradare, ulterior începându-se lucrările de consolidare şi refacere a bisericilor. Din 2006  aşezarea monahală de la Vărzăreşti a devenit mănăstire de maici.

Caută în site

Newsletter Subscriber

Cate cifre are anul curent? (ex: 7 cifre)
Name:
Email: