sigle
front

Împrejurimile mănăstirii  Rogozu

       Mănăstirea  Rogozu se află pe teritoriul judetului Vrancea, în comuna Slobozia Bradului, aşezată ca o poartă de intrare , chiar la intrarea in judeţ. Comuna este de mărime medie şi  are in componenţă satele Coroteni, Lieşti, Cornetu, Olăreni, Valea Beciului şi Slobozia Bradului, satul resedinţă de comună . Este aşezată în partea de sud-est a judetului Vrancea  la 10  km de oraşul Râmnicu-Sărat, vechea reşedinţă a judeţului cu acelaşi nume , acesta fiind şi oraşul cel mai apropiat de comună. Teritoriul comunei este străbătut de drumul european E85.

Incinta manastirii Rogozu 

Comuna are o populaţie de aproximativ 5500 locuitori care trăiesc în 1300 gospodării. Activităţile principale ale locuitorilor se desfăşoară în domeniul agricol, zona fiind cunoscută pentru cultura cerealelor (porumb, grâu), cultura viţei de vie şi a livezilor de cireş. Cu toate acestea natura nu a fost deosebit de darnică în această zonă, aşezată la graniţa dintre Subcarpaţii Vrancei şi Valea Râmnicului ; relieful fiind alcătuit din dealurile Subcarpaţilor de curbură caracterizate deseori de alunecări de teren şi de văi ale reţelei de pâraie din zonă: Vărzaru, Slimnic, Coţacu. În ultimii ani comuna a fost angrenată într-o serie semnificativă de proiecte menite sa modernizeze , să îmbunătăţească viaţa locuitorilor şi să alinieze comuna la noile standarde impuse de statutul de cetăţeni europeni.

         În afară de mănăstirea Rogozu, pe raza comunei Slobozia – Bradului mai găsim biserica cu hramul “Sfântul Nicolae”  de asemenea monument istoric datând din anul 1808. Printre ctitorii acestei biserici sunt pomeniţi boierul Asanache Robescu şi  Iordache Niculescu , vistiernicul. Pictura a fost realizată iniţial în ulei, după obiceiul vremii. A cunoscut mai multe restaurări , executate  în 1901 de C. Sutzu, în  1953 de către pictorul Adolf Cantini. În urma cutremurului din ’77 a necesitat serioase lucrări de consolidare.

Caută în site

Newsletter Subscriber

Cate cifre are anul curent? (ex: 7 cifre)
Name:
Email: