sigle
front

                         Mănăstirea Mera- scurtă prezentare        

          Cu o valoare istorică şi arhitecturală aparte, ansamblul fostei Mănăstiri Mera - un ansamblu de tip feudal fortificat - are o formă rectangulară, regulată, cu turnuri de colţ pe două niveluri. Gurile de tragere pentru tunuri şi flinte se observă încă la nivelul zidurilor. Din vechea structură arhitecturală, timpul s-a arătat mai puţin milos cu fostul drum de straje, din lemn, drum care înconjura incinta prin interior odinioară, fiind folosit pentru accesul către turnurile construcţiei. Turnurile cu două nivele şi cu două rânduri de guri de tragere străjuiesc zona în două colţuri.

        Cel ridicat la nord-vestul zidului de incintă are formă pătrată, în vreme ce turnul de la sud-vest are secţiune rotundă. Intrarea în incintă, constând într-o poartă masivă din lemn, prevăzută iniţial şi cu pironi de metal se face pe sub clopotniţă. În condiţiile în care poarta este mai mică decât înălţimea unei persoane, drept-credincioşii şi iubitorii de frumos care trec pragul valoroasei ctitorii sunt nevoiţi să se aplece, în vreme ce accesul unui grup este aproape imposibil, semn că acest tip de amenajare a avut la bază şi Biserica Sfinţii Împăraţi raţionamente strategice, legate de apărarea complexului. Accesul în turn se face pe o scară spiralată din lemn. Altul dintre turnuri, mai scund, aflat în partea opusă intrării principale, pe axa bisericii, marchează accesul către vechiul cimitir şi reprezintă a doua variantă de pătrundere în incinta ansamblului de la Mera. Odată aflat în interiorul complexului arhitectural, turistul descoperă în partea dreaptă Casa Domnească, cunosută şi sub denumirea de Odăile Stareţei, în locul în care o serie de săpături efectuate în timpul restaurărilor a scos la iveală fundaţii ale vechiului corp de chili. Inima ansamblului o reprezintă Biserica „Sfinţii Împăraţi”, un edificiu care impresionează prin volumetrie. Pridvorul era iniţial deschis, cu stâlpi în formă octagonală care sprijineau arcade. Sfântului lăcaş i s-a adăugat însă un alt pridvor, cu o arhitectură deosebită. Scările joase din piatră poartă pasul călătorului către o minune a creştinismului vrâncean.

            Chipurile ctitorilor te întâmpină pe peretele vestic, într-o frescă originală. Ancadramentul care marchează intrarea în biserică este format din piatră cioplită, în formă dreptunghiulară, profilată pe o baghetă rotunjită. Portalul de piatră îmbracă forma unui arc de cerc în partea superioară, iar în partea inferioară are porţiuni evazate mici şi o bază cu motive florale. Deasupra pisaniei bisericii (postată în partea superioră a uşii de acces şi scrisă în două limbi, cu caractere chilirice şi greceşti) se află o firidă pe care este reprodusă „Buna Vestire”, pictură descoperită după cutremurul din 1977 şi asociată hramului iniţial al bisericii. În interiorul sfântului locaş, pridvorul este despărţit de pronaos prin stâlpi în formă octogonală, deasupra cărora se întrezăresc trei arce în acoladă. Stâlpii sunt aşezaţi pe câte un soclu. Două calote sferice dau măreţie pronaosului, pe a cărui parte de vest se remarcă imediat pictura cu „Sfinţii Împăraţi”. În aceeaşi zonă a bisericii, două ferestre înalte asigură intrarea luminii naturale în sfântul locaş.

Caută în site

Newsletter Subscriber

Cate cifre are anul curent? (ex: 7 cifre)
Name:
Email: