sigle
front

Mănăstirea Recea - istoric

Prima atestare a existenţei unui locaş de cult pe locul actualei mănăstiri Recea este datată în anul 1685 când într-un document al vremii  este menţionat Schitul Recea . Apoi mai sunt făcute menţiuni despre acest schit în 1700 şi 1710.

Mănăstirea Recea - vedere dinspre intrarea in mănăstire

Biserica a fost reconstruită la începutul secolului XIX şi după această dată mai cunoaşte reparaţii mai importante şi lucrări de consolidare în 1850, 1948, 1983. Istoria acestui aşezămant monahal a cunoscut mai multe  perioade de înflorire şi de cădere în uitare . În urma Legii secularizării averilor mănăstireşti din 1863, aşezământul este desfiinţat ca mănăstire , rămânând să servească doar ca biserică de parohie, până în anul 1947, când, potrivit mărturiilor cu iz aproape de legendă, trei călugăriţe au poposit pe dealul unde se află astăzi mănăstirea, ascultând de înalta poruncă primită în sufletul lor, de a repopula fosta aşezare monahală. Una din călugăriţe era Iuliana Caragioiu. În timpul comunismului, în anii ’50 călugăriţele de aici trăiesc o noua perioadă de asuprire. Abia după 1990 mănăstirea a fost reînfiinţată , executându-se mai multe lucrări de restaurare şi construcţii noi pe cuprinsul mănăstirii.

   

Caută în site

Newsletter Subscriber

Cate cifre are anul curent? (ex: 7 cifre)
Name:
Email: