sigle
front

Scurtă prezentare  

       Un ansamblu arhitectonic măreţ alcătuieşte frumoasa mănăstire Muşunoaiele, din comuna Fitioneşti. Aşezământul monahal care îşi începe istoria în a doua jumătate a scolului a XVII-lea este una din nestematele ce alcătuiesc salba de mănăstiri a Vrancei. Străjuită de pădure şi împrejmuită de ziduri, întocmai ca o cetate medievală, Mănăstirea Muşunoaiele se află la circa 40 kilometri de Focşani, pe drumul care duce spre Panciu.

       Măreţia de astăzi a mănăstirii are în spate momente de grea încercare, ce ar fi putut duce la pierderea aşezământului monahal, care, după mai multe episoade în care a fost desfiinţat, a reintrat în ritmul normal după anul 1991. Descrierea sfântului locaş Pe apa Zăbrăuţiului, turistul descoperă un locaş aşezat într-un spaţiu binecuvântat. Ascunsă în desişul pădurii, cu alura sa de cetate, Muşunoaiele este un loc de poveste, în care sufletul îşi găseşte liniştea şi poarta către Bunul Dumnezeu. Intrarea în aşezământul monahal se face pe sub arcada fastuoasei clopotniţe, alcătuită din două nivele. Pentru acurateţea sunetelor emanate de clopote, ferestrele sunt dispuse pe toate laturile edificiului. De cum intri, te simţi ca într-un colţ de Rai. Pe timp de vară, vegetaţia luxuriantă, florile care îmbogăţesc pridvoarele chiliilor şi ale stăreţiei, precum şi cele din grădini compun peisajul de poveste. Majoritatea construcţiilor care se regăsesc în curtea mănăstirii sunt de dată recentă, însă sunt aşezate pe locul vechiului schit ridicat la jumătatea secolului XVII. Întreaga curte, cu construcţiile ei, este dominată de biserica „Adormirea Maicii Domnului”, ce se prefaţează ca o catedrală. Construcţia edificiului a început în 2002, iar sfinţirea s-a făcut în 2011. Pe acest loc a fost şi biserica ctitorită de cel supranumit „Sfântul Închisorilor”, stareţul Evghenie Hulea. Sprijinită pe o temelie înaltă, lăcaşul de cult îşi primeşte credincioşii în pridvorul deschis, sprijinit pe coloane. Mozaicul postat pe arcada din mijlocul stâlpilor care deschid locaşul se zugrăveşte în imagini hramul „Adormirea Maicii Domnului”, iar un altul, ce îşi are locul deasupra uşilor de la intrare îl înfăţişează pe mântuitorul Iisus Hristos străjuit de imaginile Sfinţilor, care încadrează şi uşile. Sub cele trei turle, care încheie armonios alcătuirea bisericii în formă de cruce, se înlănţuie două brâuri, formate din ferestre arcuite din zidărie, care întruchipează chipurile Sfinţilor, lucrate tot în mozaic de sticlă. Odată trecut pragul bisericii, interiorul se dezvăluie ca fiind copleşitor. Frumuseţea şi distincţia este dată de catapeteasma ce se dovedeşte a fi o adevărată dantelărie din lemn lucrată cu măiestrie, după modelul mănăstirilor vrâncene. În prezent, în ansamblul aşezământului sunt cuprinse chilii, construite după 1990, împărţite în două corpuri, fiecare dintre acestea ţinând de câte un paraclis. Unul poartă hramurile „Pogorârea Sfântului Duh” şi „Acope rământul Maicii Domnului” şi a fost sfinţit pe 8 septembrie 1996, iar cel de-al doilea are hramurile „Sfântul Ioan Botezătorul ” şi „Sfântul Ierarh Nicolae”, cu sfinţire la 1 octombrie 2000. O altă clădire componentă este cea a stăreţiei. Imobilul este structurat pe două nivele şi reflectă influenţele vrâncene arhitectonice, prin păstrarea pridvoarelor cu stâlpi şi a balconelor centrale. La acestea se mai adaugă şi alte anexe gospodăreşti care deservesc mănăstirea. Tot de Muşunoaiele ţine şi cimitirul, care a fost reamenajat, una dintre îmbunătăţiri constând în montarea unor cruci de marmură albă la mormintele monahilor. Din zestrea mănăstirii mai face parte un iaz cu peşte, întreţinut de slujitorii lăcaşului.

 

 

Caută în site

Newsletter Subscriber

Cate cifre are anul curent? (ex: 7 cifre)
Name:
Email: