sigle
front

Împrejurimi

           Lepşa este vatra baladei Mioriţa, fiind tărâmul descris în versurile „Pe-un picior de plai / pe-o gură de rai”. Situat la graniţa dintre Ţara Vrancei, Muntenia şi Ardeal, satul Lepşa, componentă a localităţii Tulnici, se adăposteşte la poalele Munţilor Vrancei şi se oglindeşte în apele Putnei.

      Ţinutul de legendă este de o frumuseţe brută, ce atrage prin liniştea şi aerul proaspăt de munte. Agroturismul este destul de dezvoltat în zona care are o zestre de obiective foarte bogată. În salba punctelor de atracţie, care sunt cutreierate de turişti români şi străini este Parcul Natural Putna Vrancei, rezervaţia „Focul viu”, de la Andreiaşu de Jos, care înfrăţişează un fenomen rar: focul care arde continuu, staţiunea Soveja, minunata Cascadă a Putnei. Pe cheile Tişiţei, o altă zonă constituită ca rezervaţie, unde apele râului au modelat un traseu în piatră, se găsesc plante şi arbuşti protejaţi de lege, cum este şi floarea-de-colţ. În împrejurimi sunt şi câteva podgorii care dau vinuri alese şi renumite: podgoriile Panciu, Odobeşti, Coteşti şi Jariştea. Casa Tudorei Vrâncioaia de la Bârseşti şi muzeul etnografic din Paltin sunt alte obiective din apropierea satului Lepşa, care atrag nenumăraţi turişti. În acest cadru, binecuvântat de natură cu o asemenea bogăţie peisagistică, cu faună şi floră distincte, îşi are locul Mănăstirea Lepşa, care se arată în calea drumeţilor, oferindu-le un loc de suflet, în care să închine o rugăciune şi să aprindă o lumânare.

Caută în site

Newsletter Subscriber

Cate cifre are anul curent? (ex: 7 cifre)
Name:
Email: