sigle
front

 Istoric Mănăstirea Dălhăuţi

            Probabil că puţine din mănăstirile României îşi cunosc astăzi originea mai degrabă şi mai convingător din legende decât din slova scrisă. Probabil că puţine mănăstiri din România şi-au împlinit cu mai multă râvnă porunca  căreia au fost închinate: “Faceţi aici o biserică întru pomenirea mea cu hramul Izvorul Tămăduirii, să se vindece sufleteşte şi trupeşte cei care se vor ruga aici” De mai bine de cinci veacuri, Mănăstirea Dălhăuţi este Izvor Tămăduitor al sufletelor  însetate. Lumina cea minunată care li s-a arătat celor doi ciobani ctitori de mănăstire, dăinuie până astăzi aruncându-şi asupra noastră puterea-i binefăcătoare.

        Istoricul Pamfil Georgian stabileşte ca perioadă a ridicării bisericii “Izvorul Tămădurii”  anii 1461-1468. Cea de-a doua biserică “Sfintii Arhangheli Mihail şi GavriiI” a fost ridicată din lemn, în 1625, de Duca-Vodă . Bisericile s-au deteriorat puternic în timp, cea din lemn a ars, astfel încât ambele au fost reconstruite din temelii la începutul veacului al XIX-lea. Conform pisaniei de la intrare, biserica din lemn a fost construită în 1810 şi pictată în 1827.  Războiul din 1916-1918 a afectat puternic biserica “Izvorul Tămăduirii” , care va fi reparată în mai multe rânduri.  În perioada 1840-1850 stareţul Venedict ridică o a treia biserică cu hramul “Sfinţii Împaraţi Constantin şi Elena”. Această biserică nu a avut o structură de rezistenţă , fiind construită numai din cărămidă , astfel încât  se află astăzi în stare de ruină în urma cutremurelor prin care a trecut. Până în anul 1959 când a fost desfiinţată de comunişti , mănăstirea a fost populată de călugări.

     Aici a trăit aproape 20 de ani Cuviosul Vasile Ieroschimonahul, Stareţul Schitului Poiana Mărului.  Datorită vieţii sfinte, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa din martie 2003, a hotărât ca stareţul de la Poiana Mărului să fie trecut în rândul Cuvioşilor Părinţi purtători de Dumnezeu şi să fie cinstit la data de 25 aprilie, zi în care a trecut la Domnul.

În 1990 mănăstirea este reinfiinţată ca mănăstire de maici. Tot acum este readusă acasă Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni, care fusese confiscată şi expusă în diverse muzee din ţară, la Posada şi apoi la Bucureşti.

 

Caută în site

Newsletter Subscriber

Cate cifre are anul curent? (ex: 7 cifre)
Name:
Email: