sigle
front

Mănăstirea Brazi - scurtă prezentare

Aşezată la numai doi kilometri în sudul oraşului Panciu , Mănăstirea Brazi este un loc de reculegere plin de farmec şi încărcat de legende. Aşezat sub  Dealul Neicului, lângă  pârâului Hăulita, mănăstirea , a cărei existenţă începe în secolul al XVI-lea , adăposteşte astăzi în jur de 20 de maicuţe .

Manastirea BraziGăsim pe teritoriul mănăstirii, pe lângă biserica cu hramul „Sfântul Gheorghe” paraclisul „Naşterea Maicii Domunlui”, care adaposteşte moaştele Sfântului Teodosie ‚ de la Brazi, care au fost descoperite pe teritoriul mănăstirii . Sfântul Teodosie a fost canonizat de catre Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi este sărbătorit la 22 septembrie. Manastirea Brazi ocupa un loc unic in salba lacaselor de cult a judetului Vrancea, prin extraordinara sa atmosfera de cucernicie si de liniste spirituala ,  prin arhitectura unica , prin existenta paraclisului subteran care a adăpostit o vreme moaştele Sfântului Teodosie , prin legendele sale care cu siguranţă conşin mai mult decât un sâmbure de adevăr. Se povesteşte că în trecut exista un tunel care pornea din paraclisul subteran şi străbătea dealul pâna la schitul „Sfântul Ioan Botezătorul”.  

În partea de vest a mănăstirii se află în construcţie o nouă biserică de zid, cu mult mai impozantă decât cea actuală. În orice colţ al mănăstirii te întâmpină dovada muncii pline de dragoste şi credinţă a vieţiuitoarelor de aici. Paraclisul spaţios  este împărtit în Altar, naosul luminat de două ferestre mari de o parte şi de alta şi pronaos. Turla este de forma octogonală, acoperită cu tabla. Catapeteasma este din lemn sculptat. Acest paraclis, chiliile, stăreţia , trapeza şi celelalte clădiri administrative sunt construite după 1990 .

Caută în site

Newsletter Subscriber

Cate cifre are anul curent? (ex: 7 cifre)
Name:
Email: