sigle
front

Definirea, justificarea şi specificitatea produsului turistic

 Respectând principiile dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse, misiunea fundaţiei „Zi deschisă” o  reprezintă realizarea iniţiativelor în concordanţă cu valorile pe care le promovează: cunoaştere, înnoire ştiinţifică şi culturală, cooperare internaţională, turism şi dimensiune europeană.

 În acest context, considerând că societatea nu se poate dezvolta decât urmare unui rezultat direct al acţiunilor voluntare şi neîngrădite ale membrilor săi, fundaţia „Zi deschisă” şi-a propus crearea unui cadru durabil din punct de vedere al resurselor (financiare şi umane), privind dezvoltarea programelor şi a proiectelor referitoare la valorificarea resurselor naturale şi antropice ale ţării, prin promovarea valorilor româneşti şi a spiritualităţii creştine.

 Gândind astfel un pelerinaj turistic pe meleaguri  întintate în istorie şi ortodoxism, una dintre opriri este pe tărâm vrâncean.

 Alături de milenara creaţie populară, numeroase monumente istorice şi religioase din Vrancea, atestă că pe aceste meleaguri s-a închegat şi dezvoltat de-a lungul veacurilor o tradiţie care a cultivat sentimentul demnităţii naţionale, al permanenţei şi unităţii poporului român, al dragostei pentru cultură. Existând această pluralitate identitară, Vrancea nu mai este doar un teritoriu geografic, ci un spaţiu turistic, un spaţiu ecologic şi context al revalorizării cultural, religioase si istorice.

 

În acest context, în vederea realizării  echilibrului perfect între cerinţa de conservare a spaţiului social, cultural şi economic pe de o parte, şi tendinţa de modernizare a turismului pe de altă parte, respectând principiile dezvoltării durabile şi considerând poziţionarea geografică, favorabilă, turismul reprezintă exponentul principal al valorificării patrimoniului local prin promovarea resurselor antropice, specifice.

 

Astfel, fiind considerate obiective cu potenţial real de valorificare, obiectivele turistice istorice si religioase ale judeţului Vrancea au conturat produsul turistic „Circuitul mănăstirilor din Vrancea”.

 

Piaţa produselor culturale este o piaţă în creştere, în a cărei dezvoltare şi promovare merită investit. Turismul cultural vrâncean, prin componenta sa istorică si religoasa , va începe să se afirme din ce în ce mai mult, produsul turistic definit, fiind un teritoriu marcat de prezenţa unor obiective turistice antropice variate, care răspund foarte bine dorinţei de cunoaştere a turiştilor.

 

Justificarea alegerii acestui produs se fundamentează prin slaba mediatizare şi promovare a obiectivelor culturale istorice atât la nivel local cât şi naţional.

Judeţul Vrancea este un centru istoric de mare valoare dar puţin cunoscut.

Prin creşterea circulaţiei turistice, promovarea obiectivelor istorice va deveni pilon al dezvoltării durabile atât a turismului istoric al zonei cât şi pentru turismul judeţean, regional şi naţional.

 

Unicitatea produsului turistic constă în varietatea de ansambluri monumentale arhitecturale de mare valoare istorica, imbinand intr-o maniera eleganta obiectivelor religioase cu cele culturale.

 

Specificul produsului turistic este dat de bogata incarcatura istorica şi spirituală pe care o are, de mărturiile trecutului sub forma de monumente istorice si opere de arta. Turiştii vin aici pentru a inchina ofrande în memoria ostaşilor români căzuţi în timpul primului război mondial şi apoi se întorc în lume cu focul sacru al unităţii credinţei strămoşeşti şi strâns legat de acesta cu al unităţii de neam.

 

Caută în site

Newsletter Subscriber

Cate cifre are anul curent? (ex: 7 cifre)
Name:
Email: