sigle
front

 Obiectivul proiectului

 Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea şi consolidarea turismului  in general din judeţul Vrancea, prin sprijinirea promovării produselor specifice, în vederea dezvoltării durabile a turismului la nivel judeţean, regional şi naţional.

 

Continuare: Obiectivul proiectului

Definirea, justificarea şi specificitatea produsului turistic

 Respectând principiile dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse, misiunea fundaţiei „Zi deschisă” o  reprezintă realizarea iniţiativelor în concordanţă cu valorile pe care le promovează: cunoaştere, înnoire ştiinţifică şi culturală, cooperare internaţională, turism şi dimensiune europeană.

 În acest context, considerând că societatea nu se poate dezvolta decât urmare unui rezultat direct al acţiunilor voluntare şi neîngrădite ale membrilor săi, fundaţia „Zi deschisă” şi-a propus crearea unui cadru durabil din punct de vedere al resurselor (financiare şi umane), privind dezvoltarea programelor şi a proiectelor referitoare la valorificarea resurselor naturale şi antropice ale ţării, prin promovarea valorilor româneşti şi a spiritualităţii creştine.

Continuare: Produsul turistic 

Caută în site

Newsletter Subscriber

Cate cifre are anul curent? (ex: 7 cifre)
Name:
Email: